12.6.2015. admin Tomek postavio je novu sektorsku antenu na Slavagori (radi se o našoj prvoj sektorskoj anteni na nekoj od pristupnih točaka) na koju će se sada moći spajati novi članovi. Obzirom da smo zbog čestih grmljavina i pregaranja morali maknuti omnidirekcijsku antenu sa ove točke, sada, nakon gotovo 2 godine postavili smo sektorsku i nadamo se da se prijašnji problemi neće ponavljati.

Ova antena ujedno će biti i dobar test jer nam je u planu da u skoroj budućnosti na najopterećenijim točkama (onim s najviše članova) polako počnemo mijenjati omnidirekcijske sa sektorskim antenama koje će povećati i ubrzati protok informacija.