Članarina 2018.

Poštovani članovi udruge SMBWireless!

Stigla je nova godina a time i članarine za 2018. godinu, izvršni odbor je donio odluku da ove godine članarina i dalje ostaje 500 kuna za cijelu godinu.

 

Vaš izvršni odbor SMBWireless-a

Leave A Comment