Poštovani članovi udruge SMBWireless!

Pozivamo vas na 24. redovnu skupštinu udruge SMBWireless, koja će se održati u SUBOTU 21.12.2019. s početkom u 15:30 sati u prostoru DVD-a Samobor, Stražnička 5.

Molimo sve redovne članove da nas obavijeste o svojem dolasku ili spriječenosti dolaska na skupštinu. Sve podupiruće članove također pozivamo na skupštinu i molimo da odgovorom na ovu poruku potvrde svoj dolazak

(podupirući članovi koji nisu u mogućnosti ili ne žele doći ne trebaju odgovarati).

Ako podupirajući član želi postati redovan član, molimo vas da nam pošaljete molbu na info@smbwireless.hr kako bismo vas uvrstili u redovno članstvo na vrijeme.

 

Predlažemo sljedeći DNEVNI RED:

 

1.    Izbor radnih tijela, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
2.    Usvajanje zapisnika s prethodne, 23. redovne skupštine Udruge,
3.    Izbor redovnih članova Udruge za godinu 2020.,
4.    Biranje delegata za skupštine ZTKGS i ZTKZŽ za 2020 godinu,
5.    Prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju programa Udruge za godinu 2019. (projekcija), rasprava i usvajanje,
6.    Stanje računa i izvještaj tajnika za 2019 godinu,
7.    Prijedlog programa rada i financijskog plana za godinu 2020., rasprava i usvajanje,
8.    Dogovori za sljedeće korake i aktivnosti oko razvoja mreže,
9.    Razno.

Molimo da se za odgovore koristite e-mail adresom info@smbwireless.hr.
Sva neophodna dokumentacija bit će dostupna na skupštini.

U Samoboru 14.12.2019.

Vaš izvršni odbor SMBWireless-a