Udruga SMBWireless

Više od veze!

Prijava Kvara

Samo za Članove SMBWireless-a!

Prijava Kvara vrši se putem e-maila admin@smbwireless.hr sa vašim konatakt podacima i detaljnim opisom kvara, no ako niste u mogućnosti poslati e-mail možete ispuniti ovu formu za prijavu kvara:

Ispunjavanje svih polja je obavezno!

Ispunjavanjem ove forme za prijavu kvara potvrđujete da:

- pročitali ste dokument Samopomoći: Samopomoć
- prošli ste kroz dokument Samopomoći, ali niste samostalno uspjeli otkloniti kvar
- isključili ste iz struje svoje rutere i ponovo ih uključili u struju
- upoznati ste i slažete se sa Pravilima i uvjetima korištenja SMBWireless mreže
- ukoliko se diagnozom ustanovi da se je neki od vaših Mikrotik rutera (lokalni ili vanjski) pokvario spremni ste kupiti novi (200-600kn)
- voljni ste ukoliko je problem kod vas nadoknaditi troškove adminstratora da izađe na teren kod vas te diagnosticira, konfigurira i popravi vam kvar u vrijednosti (50-100kn)

- Pročitao sam i prihvaćam gore navedene uvjete.

Ime i Prezime Člana:

Kontakt E-mail:

Kontakt Mobitel:

Kućna Adresa:

Spojen sam na Pristupnu Točku:

Vanjska IP Adresa članskog rutera:

Opis Kvara:
(molimo što detaljnije opisati probleme kako bi naši adminstratori mogli lakše i brže otkloniti nastali kvar)

Sigurnosna provjera:

NAPOMENA: Samo ukoliko imate YAHOO email molimo vas da OBAVEZNO pošaljete e-mail s vašim podacima i opisom kvara na: admin@smbwireless.hr

Udruga SMBWireless će vam se povratno javiti (e-mailom ili mobitelom) najkasnije 24 sata od primitka vaše prijave kvara, nakon što ustanovimo vrstu kvara i pokušamo ga otkloniti.

Ukoliko primjetite probleme pri ispunjavanju Prijave Kvara, kontaktirajte nas na e-mail: admin@smbwireless.hr

HEP – Samobor bez struje – saznajte gdje i kada se danas planiraju prekidi isporuke el. energije:

http://www.hep.hr/ods/bez-struje/19?dp=zagreb&el=115

Udruga SMBWireless © 2014