Udruga SMBWireless

Više od veze!

Bridge Link

„Brigde Link“ – „Mostovni-Privatni Link“

Udruga SMBWireless – Više od veze!

U današnjem modernom informatičko-mrežnom tehnološkom dobu udruga SMBWireless odlučila je ponuditi „pojedinim“ svojim članovima, ovisno o raznim faktorima mogućnosti spoja, stručnu savjetodavnu pomoć spajanja na SMBWireless mrežu putem „Bridge Linka“ koji omogućuje dosta veće brzine protoka kroz mrežu i veću pouzdanost i kvalitetu bežične veze spoja vaše kuće sa SMBWireless mrežom, manje oscilacije brzine, manji ping i manja zagušenja i usporenja na mreži ili barem tolerantno zadovoljavajuća.

Radi se takozvanom „point to point“ linku koji podsjeća na vezu „mostom“ , ne predstavlja raskršće tj. spoj na Omnicu gdje se promet dijeli, pa se promet protoka „bridge linkom“ ne dijeli i ne usporava u bilo koje doba dana, tj. brzina protoka ovisi samo o opterećenju pristupnih točaka u trenutnom momentu a kako pristupne točke imaju protoke znatno veće od člana pojedinca, uglavnom su brzine i pouzdanost dosta veće.

„Brige-Link“ se poput mosta sastoji od 2 antene sa 2 integrirana rutera (duplog seta opreme) koje gledaju jedna u drugu i tako čine „most“ tj. individualan spoj. Brzine današnjih novih modernih wifi antena s integriranim ruterima su deklarirane i do 100/100 Mbita, dok realno propuštaju oko 80-90 Mbita, naravno sve ovisi o opterećenju mreže, no neki minimumi su od oko 15-20 mbita, no kako se SMBWireless mreža nadograđuje u skladu sa financijskim mogućnostima, brzine periodično rastu. Cijene „Bridge-Linka“ pošto se radi o duplom setu opreme od 2 antene s integriranim ruterima su varijabilne od oko 1000 kn, od minimum nekih 500 pa do 1500 kn i više ovisno o tome kako se spaja i dali se što od stare opreme da iskoristiti pa malo pojeftini situaciju ukupnog troška, plus naravno cijena montaže i konfiguriranja, tj. puštanja u pogon „bridge linka“…

Trenutno popularna Mikrotik oprema za „Bridge Link“ spoj je: (2kom) LHG, LHGXL, SXT, Sextant, Dynadish, no može se spojiti i sa 2 Groov-a sa Grid antenama.

Česta pitanja i odgovori:

1. Članarina udruge ostaje ista bez obzira o vrsti i brzini spoja na mrežu, što znači da jednokratnom investicijom u novu wireless opremu i „Bridge Link“ dobijete bržu i stabilniju vezu za istu cijenu redovne članarine.
2. Ponekad je moguć dogovor oko kompenzacije dijela stare opreme koju imate s udrugom ukoliko nije kompatibilna sa „brigde link“ spojem ako je udruga ima gdje iskoristiti ovisno o pojedinoj situaciji.
3. Član kupuje sam opremu po preporuci Administratora, Udruga ne nabavlja opremu, ali je možda moguće da u firmi gdje se oprema nabavlja kao udruga osiguramo neki popust za vas, te je moguće ponekad da robu preuzmemo umjesto vas tako da ne morate u Zagreb po nju, te vam je možemo dostaviti ako je netko iz udruge usput da podigne robu umjesto vas.
4. Pošto se radi o novim Antenama s integriranim ruterima, većinom je potrebno provlačiti dodatne nove FTP-LAN kablove od vrha antenskog stupa na krovu do tavana unutar kuće.
5. Opremu montirate sami na krov ili preko nekog električara, eventualno je možda moguć dogovor s Administratorom da on odradi to za vas ako ima volje i vremena.
6. Opremu konfiguriraju Administratori udruge, poželjno prije montaže na krov, ili eventualno nakon montaže, jer se radi o kompleksnijem konfiguriranju.
7. „Bridge Link“ je moguće montirati samo na krov na antenski stup, na najvišu točku na kući, opcije i zahtjevi prema udruzi spajanja antena na prozor ili balkon isl. samo za sebe privatno, udruga neće uzimati 99% na razmatranje uopće, tj. tako nije moguće spojiti „Bridge Link“ jer jednostavno to nije fer prema ostalim članovima udruge.
8. Spajanjem „Bridge Linka“ član automatski pristaje da mu se s vremenom na krov stave još 2-3-4-5 antena prema potrebi kako bi se i ostali članovi u budućnosti lančano tako mogli spojiti „Bridge Link-om“ jer je to jedini način da mreža svima radi brže, te će bilo kakvo protivljenje tome rezultirati isključenjem člana s mreže.
9. Opcija „Bridge Linka“ čak i ako vi kao član želite kupiti opremu da financije nisu problem i silno želite takav spoje, nekada, zapravo vrlo često nisu moguće zbog raznih faktora, stvar je vrlo individualna, jer su pristupne točke pretrpane antenama i jednostavno nema mjesta na njima za dodatne antene za „Bridge link-ove“ prema vama ponekad…


Ukoliko ste zainteresirani i voljni ste investirati u novu opremu i trebate savjetodavnu pomoć oko spoja na SMBWireless mrežu putem „Bridge linka“ te uopće provjeru mogućnosti izvedbe „Bridge Linka“ na vašoj lokaciji obratite nam se putem našeg službenog e-maila: admin@smbwireless.hr

Sa štovanjem

Administratori Udruge SMBWireless

Udruga SMBWireless © 2014